СТРОИ АМЕРИКАНСКИ КЪЩИ САМО ЗА 3 МЕСЕЦА

Американската къща има 15% Повече Използваема Площ

американска къща с повече площ

При тухлените къщи дебелината на външните стени е 30 см., а на вътрешните - 17 см., При къщите, изпълнени по американска технология, външните стени са 15 см., а вътрешните - 12 см. Това означава, че при една къща от 100 кв.м., изпълнена от тухли и една къща от 100 кв.м., изпълнена по американска технология, втората има 15% повече използваема (светла) площ или една стая повече от тухлената, при еднаква разгърната застроена площ.

Съвременна технология

img-1

3 пъти по-добра изолация

img-2

3 пъти по-добра устойчивост на земетръс

img-3

Много по-бързо строителство

img-4

15% повече площ

img-5