СТРОИ АМЕРИКАНСКИ КЪЩИ САМО ЗА 3 МЕСЕЦА

Много Добра Устойчивост на Земетръс

устойчивост на дървени къщи

Устойчивостта на земетресение зависи в много голяма степен от масата на сградата. Масата на Американската къща е 15 пъти по-малка от масата на същата къща, изпълнена от тухли. Затова нейната устойчивост на земетръс е много пъти по-добра. По-малката маса също я прави идеалното строителство за зони със свлачища и терени с по-слаба носеща способност.

Съвременна технология

img-1

3 пъти по-добра изолация

img-2

3 пъти по-добра устойчивост на земетръс

img-3

Много по-бързо строителство

img-4

15% повече площ

img-5